the mentoring effect

Kurzy Zadarmo

KURZY

ZDARMA

Každý má možnosť získať naše kurzy úplne zdarma.

Nezáleží, či si zamestnanec, podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo jednoducho chceš prostredníctvom moderného vzdelávania posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň.

Projekt “Nestrať prácu – vzdelávaj sa” ti umožňuje dosiahnuť svoje sny a naučiť sa nové zručnosti, ktoré môžeš uplatniť vo svojej práci alebo podnikaní. Celý proces je veľmi jednoduchý…

Zlepšenie samorozvoja
0 %
Zlepšenie zručnosti v komunikácii
0 %
Zručnosti vo vyjednávaní
0 %
prezentačné zručnosti
0 %
Zlepšenie výkonnosti a produktivity
0 %
Postup v kariére
0 %
Improve Team Performance
0 %
Increase Leadership Effectiveness
0 %
Increase Team Communication
0 %
Result Focus Team
0 %
Improve Work Relationship
0 %
Clarity On Business Purpose & Mission
0 %

Zapoj sa do Projektu "Nestrať prácu,vzdelávaj sa

1. krok: Registrácia na úrade práce ako ZoZ

 • Na to, aby si sa zapojil do tohto projektu, je potrebné sa zaregistrovať ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) na úrade práce vo svojom bydlisku. Nemusíš hľadať novú prácu ani vykazovať žiadne aktivity, stačí vyplniť formulár, ktorým sa zapojíš do projektu.
 • Aktuálny formulár nájdeš na tomto mieste a môžeš ho poslať e-mailom, odoslať poštou alebo ho osobne zaniesť.
 • Úrad práce by mal tvoju registráciu spracovať do niekoľkých dní. Potom sa nám ozvi, aby sme ti mohli pomôcť pripraviť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ.

2.krok: Podanie
Žiadosti

 • Na základe vybraného študijného programu ti pripravíme Žiadosť
 • Doplníš potrebné osobné údaje a podáš na príslušnom úrade práce
 • Čakanie na schválenie max 21 dní, podpíšeš dohodu s úradom práce
 • Dostaneš vzdelávací poukaz, ktorý nám pošleš emailom

3. krok: Schválenie, začiatok a koniec štúdia

 • Po obdržaní vzdelávacieho poukazu ti poskytneme prístup k kurzom.
 • Máš celkovo 10 týždňov na absolvovanie kurzov, ale samozrejme, môžeš ich dokončiť aj skôr, ak budeš mať záujem.
 • Po úspešnom absolvovaní kurzov ti vystavíme certifikát a zašleme poštou.
 • Podklady odovzdáš úradu práce a ten ukončí vzdelávanie
 • tebe ostane prístup ku kurzom.

Študijné programy:

Vyber si jeden zo študijných programov, vďaka ktorým sa môžeš pripraviť na najžiadanejšie pozície na trhu.

Ako na to?

I highly recommend the Mentoring Effect to improve your leadership skills and business culture. Alexandra’s approach to teamwork, leadership and business culture is great and she gets really invested in you and as client. She makes you feel very comfortable about discussing the difficult issues a build a successful team and a positive culture.

Her friendly attitude and work ethic just makes the whole process very enjoyable for everyone!

Top coach!!!

Magda Betlem
AMD

I’ve just completed a very successful 3 month mentoring engagement with Alex from The Mentoring Effect and highly recommend their services. Following the sessions with Alex, I feel better equipped to approach and manage professional (as well as personal situations) with a clearer and more confident mindset.

Beccy

The 21 day course was very well presented and laid out, it covered many important business and life strategies and topics, designed to help everyone become more successful as a business owner, and as a person, on a daily basis. Highly recommended.

Steve Adam
Clear Vision Finance

Alex has an incredible wealth of knowledge and skills in her industry and always provides a service level that is way beyond what is expected. If you are looking to partner with a true professional – Alex is the perfect choice!

Martina Berry
Director, Professionals Rockingham

We got some excellent feedback on your session, the consistent theme was that we could probably have done hours / days on the topic and still only scratched the surface! I really like the fact that, through your session, we have continued and built on a conversation that we started a while back. We spend a lot of time ‘doing the doing’ in our roles, being able to step away from those duties for a time to examine some of our thinking and have that collective wisdom challenged was really valuable. It may not have felt like it but there was some good engagement from officers who traditionally aren’t that forthcoming, think the team are a cautious lot so the format certainly worked for us. A static presentation would have landed with a couple people but as a whole the collective found it more valuable to be engaged in the conversation.

I loved that you were engaged with the room and so readily pivoted to make it meaningful for them. My views are just that, the fact you were able to draw out some value for them as a group in a relatively short interaction speaks volumes to your ability to adapt.

Really appreciate the fact you were able to work with us so quickly and make it meaningful for the team. It will, and should be, an ongoing process but one that I think you’ve helped us build some momentum behind going forward.

Thank you!

Australian Border Force

Alex ran an excellent session for us at RSM Accountants in Rockingham. She was full of knowledge and was able to effectively engage the team in a non intimidating way. Alex has lots of energy and has a very positive attitude to life, and you leave with a good mindset to set about achieving your goals.

Chris Depiazzi
Senior Manager, RSM Australia

Študijné programy

Máš možnosť vybrať si jeden zo študijných programov, ktoré ti umožnia pripraviť sa na najžiadanejšie pozície na trhu práce.

Vyber si program, ktorý ti najviac vyhovuje a priprav sa na úspešnú kariéru”

Leadership and culture change
Leadership and culture change

ONLINE Profesionálny rozvoj - BALIK 1

CENA BALíKA PROGRAMOV 1490 EUR

PROFESIONáLNY ROZVOJ & VEDENIE ľUDí - DIGITálnY program

Tento balík online kurzov je určený pre ľudí ktorí, chcú postúpiť v kariére a zlepšiť si postavenie alebo naučiť sa lepšie komunikovať v anglickom jazyku. Tento balík obsahuje tieto kurzy:

 • Kurz online: Efektívna a vedomá komunikácia – Tento kurz sa zameriava na rozvoj efektívnych komunikačných zručností a zároveň na uvedomenie si vlastných myšlienok a emocionálneho stavu pri komunikácii. Naučíte sa, ako komunikovať sústredene a prítomne, vytvárať hlbšie spojenie s ostatnými ľuďmi a zlepšiť kvalitu vzťahov.
 • Kurz Profesionálneho prezentovania – Tento kurz je zameraný na rozvoj zručností profesionálneho prezentovania. Naučíte sa, ako pripraviť a prezentovať svoje myšlienky a nápady tak, aby boli presvedčivé, zaujímavé a pútavé pre publikum. Získate praktické nástroje na zvládanie stresu pri prezentáciách a zlepšenie vášho prezentátorského umenia.
 • Cesta k úspechu a pozitívnemu mysleniu – Tento kurz vám pomôže objaviť a prebudiť vnútornú radost a šťastie vo vašom živote. Skúmate svoje hodnoty, ciele a záujmy a získavate nástroje na vytváranie pozitívneho myslenia, sebavedomia a emocionálneho blaha. Kurz vám umožní nájsť svoju vlastnú cestu k šťastiu a plneniu.
 • Začiatok úspechu v líderstve – Tento kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú stať úspešnými lídrami. Získate základné znalosti a nástroje pre efektívne vedenie a riadenie tímu. Naučíte sa budovať vzťahy, motivovať zamestnancov a vytvárať pozitívne pracovné prostredie. Kurz vám pomôže rozvinúť vaše vodcovské schopnosti a dosiahnuť úspech vo vašej kariére ako líder.

Profesionálny rozvoj a komunikácia - balík 2

cena programu 1,450 EUR

Efektívna komunikácia a ovplyvňovanie: Nástroje na účinnú komunikáciu a ovplyvňovanie ľudí

Pridajte sa k nášmu jednodňovému školeniu pre manažérov a budúcich lídrov a získajte cenné nástroje a vedomosti, ktoré vás motivujú a pripravujú na skutočný skok alebo zmenu v kariére. Na tomto intenzívnom školení vám poskytneme praktické tipy, osvedčené stratégie a inšpiráciu, aby ste mohli začať svoju kariéru s istotou a sebavedomím.

Naučíte sa:

 • Efektívna komunikácia: Tento kurz ti pomôže zlepšiť tvoje schopnosti komunikovať s ostatnými efektívne a presvedčivo. Naučíš sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje myšlienky, aktívne počúvať a budovať silné vzťahy prostredníctvom komunikácie.
 • Poznanie ľudského správania a myslenia na ovplyvňovanie ľudí: Táto časť vám umožní lepšie porozumieť ľudskej povahe, emóciam a mysleniu, čo vám pomôže efektívne komunikovať a ovplyvňovať ľudí.
 • V tretej časti sa naučíte identifikovať a využívať psychologické faktory, ktoré majú vplyv na rozhodovanie a správanie sa ľudí.
 • Kritické myslenie: Táto časť sa zameriava na rozvoj vašich schopností kriticky a analyticky mysliť. Naučíte sa identifikovať a vyhodnocovať rôzne argumenty a informácie, a tým lepšie rozhodovať a riešiť problémy.
 • Strategické myslenie: V poslednej časti tohto tréningu vás zoznámime s princípmi a technikami stratégie a pomôže vám rozvíjať schopnosti strategického myslenia. Získate nástroje na plánovanie a riadenie svojich aktivít s dlhodobým cieľom a efektívnym využívaním zdrojov.

Vedenie ľudí a emocionálny fitness - BALíK 3

Cena programu 1,450 EUR

STRATEGICKE MYSLENIE A LIDERSTVO

Príprava na budúce líderské pozície:

Rozvíjajte strategické myslenie a liderstvo, naučte sa porozumieť ľuďom, inšpirovať ich a vytvárať vysokú výkonnosť a psychologickú bezpečnosť vo svojom tíme.

Na našom školení vám poskytneme: 

 1. Strategické myslenie:

  • Význam stratégie pre lídrov
  • Identifikácia a analýza dlhodobých cieľov a vízií
  • Vytváranie stratégií a plánov pre dosiahnutie cieľov
 2. Plánovanie:

  • Metódy a techniky plánovania
  • Stanovenie konkrétnych cieľov a merateľných ukazovateľov výkonu
  • Plánovanie času a zdrojov pre efektívne výsledky
 3. Delegovanie:

  • Význam delegovania pre lídrov
  • Identifikácia úloh vhodných na delegovanie
  • Výber správnych ľudí pre delegovanie úloh
  • Monitoring a podpora delegovaných úloh
 4. Poznanie ľudského správania a emocionálna inteligencia:

  • Základy psychológie a ľudského správania
  • Porozumenie emocionálnej inteligencie a jej vplyvu na líderské schopnosti
  • Riešenie konfliktov a motivácia tímu
 5. Psychologická bezpečnosť:

  • Dôležitosť psychologickej bezpečnosti v tíme
  • Vytváranie inkluzívneho a podporujúceho pracovného prostredia
  • Zvládanie stresu a podpora psychického zdravia tímu

Vaše možnosti ako lídra manažéra alebo zamestnanca

POROZUMENIE VO VEDENI LUDI

Naučte sa, čo to znamená byť skutočne veľkým vedúcim, vedomým vedúcim, ktorý dokáže vytvárať vplyv a ovplyvňovať ľudí pozitívnym spôsobom.

objavte formulu na úspech

Naučte sa a implementujte poprednú podnikateľskú štruktúru a systém, ktorý je navrhnutý na zabezpečenie výsledkov.

Mysli ako líder vo svojom odvetví

Odhalte myslenie a proces myslenia potrebný na zrýchlenie tímu a dosiahnutie náročných KPI.

TRULY UNDERSTAND LEADERSHIP

Learn what it means to be a leader and the impact you can make for your team's productivity and success.

DISCOVER THE WINNING FORMULA

Learn and implement the world's leading business structure and system designed to guarantee results.

THINK LIKE INDUSTRY LEADERS

Uncover the mindset and thought-process needed to accelerate a team and reach challenging KPIs.

BETTER UNDERSTAND YOUR TEAM

Discover the different thinking and behavourial styles of the team and how to optimise their mindset.

UTILISE THE TEAM'S DRIVING FORCE

Understand the team's motivation and driving force to better utilise team productivity.

COMMUNICATE LIKE AN EXPERT

Unlock the skills and knowledge to better communicate and connect with the team to optimise productivity.

LEPŠIE POCHOPTE VÁŠ TÍM

Objavte rozdielne myslenie a behaviorálne štýly tímu a ako optimalizovať ich mentalitu.

VYUŽITE PohonnÚ SILU TÍMU

Porozumieť motivácii a pohonnej sile tímu, aby ste lepšie využili produktivitu tímu.

Komunikuj ako expert

Odomknite si zručnosti a znalosti na lepšiu komunikáciu a prepojenie s tímom s cieľom optimalizovať produktivitu.

Stretni sa s lektormi

ING. ALEX TERREY

CEO & VEDúCI KAUč, THE MENTORING EFFECT

 • Od roku 2013 sa venuje koučovaniu. Začala v americkej spoločnosti GCCL a od roku 2015  pôsobila ako kouč v Európe, na Novom Zélande a v Austrálii.
 • Pomáha urýchlovať  podnikateľské výsledky a vytvoriť vysoko výkonný tím.  
 • Využíva silné nástroje pre podnikovú agilitu, ontologické koučovanie a pokročilé poznatky z oblasti neurovedy a behaviorálnej vedy. Spája ich s účinnými princípmi Neuro-lingvistického programovania (NLP), aby vedúcim osobnostiam pomohla identifikovať ich ciele, úspešne ich riešiť a dosahovať ich prostredníctvom opakovateľného systému myslenia.
 • Jej metodika je založená na spojení týchto nástrojov, čo poskytuje maximálny vplyv a transformáciu. Verí, že osobný rozvoj je kľúčový pre rast vedúceho a následne aj jeho tímu.
 • Má viac ako 19 rokov podnikateľských skúseností a vybudovala vlastné podniky na rôznych globálnych trhoch – v Európe, Thajsku, Bahamách a teraz v Austrálii.
 • Učila sa z vedenia tímov v rôznych krajinách a odvetviach a sama viedla a mentorovala tímy v rôznych organizáciách.
 • Verí, že osobný rozvoj je kľúčom k rastu vedúceho a tým aj tímu.

Ing. Igor LichváR

CEO & VEDúCI KAUč, EQUIDIENT

 • Koučing realizuje už od r.2005 pri vedení predajných tímov Shell a Valvoline v oblasti predaja, marketingu.
 • Od r. 2013 je absolventom mnohých dlhodobých výcvikových programov rozličných škôl koučingu certifikovaných (ICF) orientovaných na integratívny koučing, nadstavbové programy a moduly a biznis koučing a tímový koučing.
 • Jeho kľúčový obsah a forma spolupráce sú v oblasti konzultingu zameraného na business development, biznis koučing a mentoring lídrov firiem a na tímovú spoluprácu; opiera sa najmä o teoretické znalosti a praktické vlastné manažérske skúsenosti.
 • Trvale spolupracuje so svojím mentorom na vlastnom rozvoji, na aktuálnych témach z korporátneho prostredia. Je členom ICF (International Coaching Federation), SAKO (Slovenská asociácia koučov).

dostaneš BONUS prístup ZDARMA

prístup na naše semináre a online kurzy počas nasledujúcich 12 mesiacov zdarma

V hodnote 997 EUR

KOMMUNIKačné schopnosti a emocionálna inteligencia

Prístup a pozvánka na online semináre a tréningy vedené počas celého roka vám bude zaslaná priamo na vašu emailovú adresu

Ing. Alex Terrey
Leadership a Executive Coaching

The Mentoring Effect

Ing. Igor Lichvar 
Business Consulting | Executive Coaching
equidient, s.r.o. | co-creating persistence
 
office:   Mileticova 23, 821 09  Bratislava – SK  
phone:  +421 903 474 094 (mobile)